Regulamin konkursu

Regulamin konkursu "Komin myśliwski" OutdoorPlanet Andrzej Nosko

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest firma OutdoorPlanet Andrzej Nosko, z siedzibą przy ulicy Lwowskiej 5, 84-300 Lębork, NIP 8411529812.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Serwis facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Konkurs trwa od 23 listopada do 15 grudnia 2023 roku godziny 24:00.
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 16 grudnia 2023r. za pośrednictwem firmowego konta na serwisie facebook.com.
 5. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage na portalu społecznościowym Facebook znajdującym się pod adresem: https://www.facebook.com/SklepDobrySezon

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na:
 2. zaobserwowaniu firmowego fanpage OutdoorPlanetAndrzej Nosko: https://www.facebook.com/SklepDobrySezon,
 3. oznaczeniu w komentarzu pod postem konkursowym dwóch osób, które zapraszamy do udziału w konkursie
 4. udostępnieniu posta z konkursem na swoim fanpage’u.
 5. W konkursie zostanie wyłonionych 5 zwycięzców.
 6. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni drogą losowania.
 7. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej wysłanej na portalu Facebook.
 8. Zgłoszenia/komentarze zawierające wulgaryzmy i niecenzuralne słowa będą usuwane i nie będę brały udziału w konkursie.

Nagroda

 1. Nagrodą w konkursie jest Komin myśliwski marki Deerhunter.
 2. Nagroda (komin) zostanie przekazany zwycięzcom za pośrednictwem wysyłki kurierskiej na adres wskazany przez Zwycięzcę w wiadomości prywatnej.
 3. Organizator ma prawo podać dane (imię, nazwisko, nick) Zwycięzcy na fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim wypadku nagroda przypadnie kolejnemu nowo wylosowanemu Zwycięzcy.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez Uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie Uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.
 6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w serwisie Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: sklep@dobrysezon.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis "Konkurs na Facebooku".
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest OutdoorPlanetAndrzej Nosko w Lęborku. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: sklep@dobrysezon.pl.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane przez fanpage na Facebooku (https://www.facebook.com/SklepDobrySezon).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (https://www.facebook.com/SklepDobrySezon).
 4. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
;
Sklep internetowy Shoper.pl